Från 1980 till Svensk Stand Up idag

Svensk Stand Up historia

Stand up comedy, eller ståuppkomik, sägs ha rötter som går tillbaka ända till början av 1800-talet.

Den moderna tidens standup uppstod i USA på 1950-talet, då TV-program som The Ed Sullivan Show och The Tonight Show tog ståuppkomiken till amerikanernas vardagsrum. Ståuppkomik framförs oftast av en enskild person som håller en längre monolog om dagsaktuella politiska och allmänna ämnen.

Det som skiljer ståuppkomik från andra typer av komik är att framträdandet ofta verkar vara improviserat, även om det kan vara baserat på ett manus, som oftast är skrivet av komikern själv.

Samspel med publiken

Skapa Magi: Interaktion med Publiken på BigBen Standup!

Det roliga med ståuppkomiken är att den ofta innehåller spontana inslag och samspel med publiken. Svensk standup är ett ganska nytt fenomen, som började bli populärt först mot slutet av 80-talet.

Men också innan amerikanskinspirerade standupen kom till Sverige har det funnits många komiker som rört sig på ståuppkomikens område.

Några inhemska genrer som har drag som liknar den amerikanska standupen är till exempel bondkomiken och revyernas kupletter, som båda har rötter som går tillbaka till 1800-talet.

Westermans i Gamla Stan

SUCK: Pionjärer på Norra Brunn och Utplacerade Skratt på Westermans i Gamla Stan!

Bland annat Hans Alfredson och Tage Danielsson, som bildade humorgruppen Hasse och Tage på 50-talet är kända för sina monologer som kan ses som föregångare till den moderna ståuppkomiken.

Ståuppkomikens synlighet har vuxit enormt sedan dess, och i dag syns den överallt i Sverige, både på TV och på krogar och utomhusscener på olika håll i landet. Mot slutet av 80-talet började kända komiker som Jonas Hallberg, Ulla Skoog, Lasse Strömstedt och Jonas Hallberg göra standup på pub Westermans i Gamla Stan.

1988 bildades standup-klubben Stand Up Comedy Klubben (SUCK) som med sin hemmascen på ståupprestaurangen Norra Brunn i Stockholm blev den första moderna standupklubben i Sverige.

Viktiga datum

Standup’s Television Evolution: Från Norra Brunn till ”Släng dig i brunnen” och ”Stockholm Live”

SUCK är fortfarande verksamma, men fungerar numera som bokningsservice för komiker till fester och evenemang. SUCK har arbetat aktivt för att sprida standup i Sverige.

1991-1999 sändes TV-programmet Släng dig i brunnen, som under de första åren spelades in på Norra Brunn. Släng dig i brunnen var en stor succé och innebar ett stort framsteg för ståuppkomiken i Sverige.

I de 63 programmen medverkade totalt 63 komiker, bland andra Babben Larsson, David Batra, Johan Glans, Anna-Lena Brundin och Adde Malmberg, som har kallats den svenska ståuppkomikens fader.

Även efterföljaren Stockholm Live, som sändes i tre säsonger 2004–2007, hade stor framgång och bidrog starkt till att öka populariteten hos ståuppkomiken i Sverige.

Under de 60 programmen medverkade några av Sveriges mest kända komiker, däribland Magnus Betnér, Björn Gustavsson, Petra Mede, för att nämna några.